PANEL ONLY FOR POLISH-SPEAKING PARTICIPANTS !


„Nauka i biznes – związek z przymusu czy z rozsądku? Innowacje są dla ludzi – przyjdź, dowiedz się, skorzystaj!" - prezentacja oferty dofinansowania z NCBR


  • DATA I MIEJSCE - 24.09 (wtorek) w godz. 12:00-14:00 - SALA PRAGA, EXPO KRAKOW
  • DLA KOGO - wstęp bezpłatny
  • ZAPISY - w celu zapisania się na warsztaty prosimy o przesłanie krótkiej wiadomości na adres: eurobiotech@targi.krakow.pl, podając imię i nazwisko zgłaszanej osoby. Będzie również możliwość dopisania się na listę uczestników na miejscu w dniu warsztatów
  • JĘZYK PANELU - j. polski


UWAGA ! Aby wziąć udział w warsztatach nie jest wymagana rejestracja na Kongres

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


W trakcie spotkania pracownicy i Eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania, przedstawią Państwu m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), omówimy szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażemy konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.


WARSZTAT W RAMACH SPOTKAŃ NCBR dla Firm
wsparcie przedsiębiorców z POIR


to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie tych spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej przez Państwa działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawimy Państwu m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówimy szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokażemy konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Ikona przedstawiająca ludzi

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Ikona przedstawiająca cel

Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

Ikona przedstawiająca prezentacje

Spotkania będą składały się z dwóch bloków (części):


W pierwszym bloku uczestnicy uzyskają informacje o aktualnej ofercie NCBR w ramach POIR oraz będą mieli szansę dowiedzieć się jak wygląda proces realizacji projektu i współpraca z NCBR od strony Beneficjenta. W tej części spotkania przewidujemy wizytę Beneficjenta z Państwa regionu, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” i podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu projektu badawczo-rozwojowego.

Druga część tego bloku zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej – uczestnicy poznają dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy. W trakcie warsztatów przybliżymy Państwu również zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR w ramach POIR, poruszymy zagadnienia związanie m. in. ze specyfiką prac B+R, sposobami ochrony własności intelektualnej, wymaganymi zasobami, analizą rynku, planowaniem, kosztami kwalifikowalnymi i zasadą konkurencyjności.

Podczas drugiego bloku będą mieli Państwo unikalną szansę, aby wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z ekspertami i pracownikami NCBR oraz porozmawiać na temat Państwa pomysłów na projekty B+R, które mogłyby otrzymać dofinansowanie z POIR w konkursach ogłaszanych przez NCBR. Każde spotkanie indywidualne potrwa maksymalnie 30 minut i może w nim uczestniczyć kilku przedstawicieli jednej firmy.

Spotkania indywidualne z Ekspertami

  • DATA I MIEJSCE - 24.09 (wtorek) w godz. 10:00 – 16:00,  EXPO KRAKOW
  • DLA KOGO - wstęp bezpłatny
  • ZAPISY - drogą e-mailową: eurobiotech@targi.krakow.pl
  • JĘZYK KONSULTACJI - j. polski

Spotkania indywidualne z ekspertami NCBR to okazja, aby omówić swój indywidualny  pomysł pod kątem naukowym i gospodarczym. Zespół składa się z eksperta naukowego, biznesowego oraz pracownika NCBR, którzy wstępnie zaopiniują Państwa pomysł pod kątem naukowym, wdrożeniowym oraz przybliżą procedury NCBR podczas realizacji projektu.