Organizer

Targi w Krakowie Ltd. is the largest organizer of trade fairs and congresses in the south of Poland and the third-largest in the country. For over 20 years we have organized numerous international industry events, constantly striving to expand and upgrade the proven formula to respond to the needs of the market and to develop new trends in event organization.

Committee

Józef Dulak

Ewa Łojkowska

Tomasz Twardowski

Ewa Woch

Honorary Committee


Prof. Jerzy Duszyński
President
Polish Academy of Science


Dr Danuta Earnshaw
Director
Małopolska Centre of Biotechnology


Prof. Jolanta Jura
Dean
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology


Prof. Kazimierz Strzałka
Board Member
Małopolska Centre of Biotechnology


Prof. Grzegorz Węgrzyn
Chair
Council of Scientific Excellence

Advisory Scientific CommitteeProf. Maciej Bagiński

Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Prof. Przemysław Błyszczuk

Prof. Edyta Brzóska-Wójtowicz

Prof. Arkadiusz Chworoś

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Prof. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Prof. Maciej Figiel

Prof. Marcin Filipecki

Prof. Gaetano Gargiulo

Prof. Agnieszka Jaźwa-Kusior

Prof. Alicja Józkowicz

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Prof. Stanisław Karpiński

Prof. Małgorzata Kosowska

Prof. Jacek Kuzmak

Prof. Agnieszka Łoboda

Prof. Rafał Mostowy

Prof. Barbara Nawrot

Prof. Marta Olejniczak

Prof. Michał Pikuła

Prof. Ryszard Rzepicki

Prof. Krzysztof Szade

Prof. Bogusław Szewczyk

Prof. Alicja Węgrzyn

Partners