Organizer: Targi w Krakowie

EUROBIOTECH

7th Central European Congress of Life Science
23 - 25 September 2019


Technology Transfer Zone


We would like to invite you to participate in the special Technology Transfer Zone during the 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech, which will take place on 11-14 September 2017 at the International Exhibition and Congress Center EXPO Krakow.

The Technology Transfer Zone will be integral part of the accompanying exhibition of biotechnology companies. Our aim is to present the scientific projects applied for commercialization and to demonstrate practical solutions and options for effective cooperation between science and business.

To participate in the Technology Transfer Zone we invite:


 • technology transfer centers and technology parks,
 • incubators,
 • clusters,
 • other institutions promoting cooperation between science and industry.


The added value?


In addition to the stand in the accompanying exhibition, the exhibitors will have:

 • possibility to give a 10-minute presentation/speech during "How to make money on science?" session addressed to the industry representatives;
 • possibility to present offer to the scientific community (participants of the congress) during Tuesday's poster session.


If you want to become part of technology transfer zone? Contact Us: eurobiotech@targi.krakow.pl


See the PRICELISTHow to make money on science? - satellite session (Monday 11th, 12.30-14.00)


Session is organized by LifeScience Kraków Cluster and moderated by Mr. Kazimierz Murzyn, its Managing Director.


One of the main purposes of the session is to help achieve direct networking between science and business sectors by presenting various models of technology transfer and by presenting the offer of Technology Transfer Centers - some of them will directly represent the scientific institutions participating in the Congress

The session is addressed mainly to companies and entrepreneurs from the following industries: pharmaceutical, medical, cosmetic, agricultural, food, biotechnological, ecological and bioenergetic.


The session program will include:

 • Keynote: lecture of an expert in technology transfer in the field of life science and biotechnology
 • Presentations of the exhibitors of the Technology Transfer Zone
 • Panel discussion: "How to make money on science?"


How to make money on science? - poster session (Tuesday, 12th: 9.30 – 11:00)


Poster session of the Eurobiotech Congress will be animated by LifeScience Cluster Kraków. Session will consist of short presentations at the stands in the Technology Transfer Zone, addressed to the all Congress participants. Presentations will be held in the form of a poster session, carried out in accordance with the schedule. All participants in the Congress will receive information and invitation to participate in this session.
Strefa Transferu TechnologiiSerdecznie zapraszamy do udziału w specjalnej Strefie Transferu Technologii  podczas 6. Kongresu Eurobiotech, który odbędzie się w terminie 11-14 września 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Strefa Transferu Technologii zostanie wydzielona w ramach wystawy firm związanych z biotechnologią, towarzyszącej kongresowi.  Celem przedsięwzięcia jest pokazanie projektów do komercjalizacji oraz zademonstrowanie praktycznych rozwiązań i opcji podjęcia efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.


Do zaprezentowania swojej oferty zapraszamy:

 •  centra transferu technologii,
 •  parki technologiczne,
 •  inkubatory,
 •  klastry,
 •  inne podmioty promujące współpracę nauki z przemysłem.


Co zyskują wystawcy strefy?


Poza stoiskiem lub niezabudowaną przestrzenią wystawienniczą opłacaną zgodnie z oficjalnym cennikiem, wystawcy strefy otrzymują:


 •  Możliwość 10 minutowej prezentacji w sesji „Jak zarobić na nauce” adresowanej do przedstawicieli przemysłu.
 •  Możliwość prezentacji skierowanej do środowiska naukowego (uczestników kongresu) podczas wtorkowej sesji plakatowej.Kontakt:

Biuro Organizacyjne Konferencji

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Weronika Kowal​
tel. +48 12 651 90 70
kom. +48 506 037 978
email: eurobiotech@targi.krakow.plJak zarobić na nauce? – sesja satelitarna  (poniedziałek 11 września od 12.30 do 14.00)


Sesja satelitarna Kongresu Eurobiotech, organizowana przez Klaster LifeScience Kraków  i moderowana przez Kazimierza Murzyna, Dyrektora Zarządzającego Klastra.  Głównym celem sesji jest ułatwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy sektorami nauki i biznesu poprzez przedstawienie różnych modeli transferu technologii oraz przedstawienie oferty ośrodków  transferu technologii, z których część będzie bezpośrednio reprezentować instytuty naukowe obecne na Kongresie.


Sesja adresowana jest głównie do firm i przedsiębiorców z branży farmaceutycznej,  medycznej, kosmetycznej, rolnej, spożywczej, biotechnologicznej, ekologicznej  i bioenergetycznej.


Program sesji obejmuje:


1. Keynote:  wykład  eksperta transferu technologii w dziedzinie life science i biotechnologii - Rolanda Kozłowskiego, Prezes Zarządu Life Science Biznes Consulting (LSBC) Sp. z o.o.


2. Dyskusję panelową „Jak zarobić na nauce?” – udział w dyskusji wezmą udział:

 • Aleksandra Mościcka-Studzińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  przedstawi możliwości finansowania innowacyjnych projektów w sektorze life science
 • dr Maciej Wierzbicki - Dyrektor ds. Projektów, Evestra Onkologia – podzieli się doświadczeniami w zakresie komercjalizacji rozwiązań w obszarze biotechnologii i podpowie, jak osiągnąć międzynarodowy sukces.
 • Dorota Hubka-Wójcik, Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Transferu Technologii – podzieli się doświadczeniami niezależnego centrum transferu technologii, dot. współpracy ze światem nauki, biznesu i w zakresie finansowania projektów B+R.
 • Kamil Kipiel Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. – podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie komercjalizacji innowacji w sektorze life science.  

3. Prezentacje wystawców Strefy Transferu Technologii.Jak zarobić na nauce? – Sesja plakatowa (wtorek 12 września  od 9.30 do 11.00)


Sesja plakatowa Kongresu Eurobiotech  animowana przez Klaster LifeScience Kraków. W ramach wystawy odbędą się prezentacje na stoiskach w Strefie Transferu Technologii, skierowane do uczestników Kongresu.  Prezentacje będą miały charakter sesji plakatowej, realizowanej zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem realizowanej w trakcie przerwy kawowej.  


Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają informację i zaproszenie do udziału w sesji.