Zapraszamy na Najważniejsze europejskie wydarzenie 2016 r w branży Life Science!

W dniach 3-6 lipca 2016 roku w Krakowie odbędzie się 17 Europejski Kongres Biotechnologii. Kongres organizowany jest przez Europejską Federację Biotechnologii w ścisłej współpracy z firmą Targi w Krakowie.

W skład Komitetu Organizacyjnego, oprócz przedstawicieli Europejskiej Federacji Biotechnologii wchodzą również Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskie Centrum Biotechnologii działające przy UJ, Komitet Biotechnologii PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie.

Europejski Kongres Biotechnologii odbywa się co dwa lata i stanowi spotkanie nauki, liderów biznesu, inwestorów, wystawców oraz otoczenia politycznego. Ostatni Kongres miał miejsce w Edynburgu w 2014 roku i przyciągnął 900 delegatów. Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników. Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe. Więcej www.ecb16.com.

Oferta specjalna dla polskich uczestników oraz wystawców!!!

Miło nam Państwa poinformować, że ponieważ organizowany co dwa lata w Krakowie Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH został wydarzeniem partnerskim ECB16, polskim uczestnikom oraz firmom z branży life science oferujemy stypendium, które pozwoli pokryć część kosztów uczestnictwa. Specjalne stawki udziału w  programie oraz wystawie towarzyszącej ECB16 są o ponad 70% niższe niż standardowe. Ilość miejsc jest ograniczona.

Typ rejestracji                        Cena
Naukowiec (Academia)              295€
Student (Young Scientist)          195€

Ekspozycja towarzysząca Kongresowi jest doskonałą okazją, aby zaprezentować innowacyjne produkty oraz specjalistyczne urządzenia szerokiemu gronu uczestników Konferencji, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowiska naukowe. Jesteśmy przekonani, iż Kongres o tak dużej randze stwarza doskonałe warunki do nawiązywania długotrwałych relacji pomiędzy nauką i biznesem reprezentowanym przez firmy będące liderami w swojej dziedzinie.

Stoisko                                  Cena
4m2                                       690€ + VAT
6m2                                       980€ + VAT

Przygotowaliśmy także ofertę dla Klastrów, które w atrakcyjnej cenie 1100€ + VAT mogą kupić stoiska 15m2.

UWAGA! Aby skorzystać z promocyjnych stawek napisz na adres: ecb2016@targi.krakow.pl

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków ulica Galicyjska 9, 31-586 Kraków.


Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

Weronika Kowal

Tel. +48 12 651 90 70                                                                       
ecb2016@targi.krakow.pl